مشاوره قالب

مشاوره قالب بطری و دیگر محصولات

شما می توانید برای دریافت مشاوره قالب بطری ، جار و دیگر محصولات با پر کردن فرم زیر با ما در ارتباط باشید:

مشاوره قالب

تولید بطری منحصر به فرد :

بایستی اندازه حجم و فرم، سایز دهانه و قیمت فروش محصول متناسب باشد.بطری از لحاظ ارگونومی (تناسب ابعاد بطری از لحاظ شکل ظاهری و مد نظر گرفتن سادگی و راحتی مصرف کننده در هنگام مصرف)  و ایستایی  جلوه بطری در روی میز یا ویترین لحاظ گردد.فرم مورد نظرابتدا در قالب سازی بعد  در پروسه بطری زنی، بدون هیچ گونه ایرادی قابل تولید باشد.پریفرم متناسب از لحاظ سایز دهانه و گراماژ و رنگ  درب متناسب موجود باشد.

 

 


**             شرکت دنیز پلاست آذر             **